De Haar 11 · 9405 TE Assen · 0592 - 482 600 · info@expoassen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Menu

Bezoekersreglement

De mooiste tijd beleef je bij Expo Assen! We wensen u een fijn bezoek aan onze locatie en wijzen u, naast ook op de toepasselijke wettelijke regels, op onderstaand bezoekersreglement, waarbij we u vragen te allen tijde rekening te houden met onze buren:

· enkel met een geldig entreebewijs bent u welkom in onze locatie;
· parkeren is tegen betaling uitsluitend toegestaan in de daartoe aangegeven parkeervakken;
· op verzoek dient u zich te kunnen legitimeren – kinderen onder de leeftijd van 18 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassene onze locatie betreden;
· om veiligheidsredenen dient u instructies van medewerkers en schriftelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld aanwijzingen op borden) te allen tijde op te volgen – u kunt in dit kader gefouilleerd worden en uw tassen kunnen worden doorzocht;
· het is niet toegestaan om:
o voor commerciële doeleinden beeld- en/of geluidsopnamen te maken;
o zelf consumpties mee te nemen;
o reclame te maken en goederen en/of diensten aan te bieden;
o groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen;
o items waarmee onrust of letsel kan worden veroorzaakt, (speelgoed)wapens en/of drugs mee te nemen (medicijnen zijn toegestaan mits een medische verklaring kan worden getoond);
o paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren of ten onrechte te activeren;
o vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen.
· indien u naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator de orde, rust en/of veiligheid verstoort al dan niet als gevolg van het overtreden van dit bezoekersreglement kan u de toegang tot onze locatie worden ontzegd of ontnomen;
· goederen en voorwerpen die naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator als ongeoorloofd worden aangemerkt en wettelijk verboden goederen en voorwerpen zijn niet toegestaan in onze locatie;
· bij een (vermoeden van een) strafbaar feit/overtreding wordt de politie gewaarschuwd;
· naast het reguliere cameratoezicht kunnen door onze locatie beeld- en geluidopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen als sfeerimpressies worden gebruikt in commerciële uitingen van onze locatie en het Libéma concern waarvan onze locatie deel uitmaakt;
· onze locatie verwerkt persoonsgegevens (waaronder (camera)beelden) in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en ons privacy statement;
· het bezoeken van en parkeren op onze locatie geschiedt geheel op eigen risico. Onze locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan zaken.

De mooiste tijd beleef je bij Expo Assen, onderdeel van Libéma