De Haar 11 · 9405 TE Assen · 0592 - 482 600 · info@expoassen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Menu

Disclaimer

De website www.expoassen.nl (“Website”) ten behoeve van Expo Center Assen Exploitatie B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom  van een aan IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. gelieerde vennootschap.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V.

De inhoud van de Website en andere uitingen van IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website,

Wanneer IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. en/of aan IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V. gelieerde vennootschappen.

 

April 2016 ©

De mooiste tijd beleef je bij Expo Assen, onderdeel van Libéma